חסויות

פורימון אביב 2024

פורימון שבט צהלה 2024

פורידן, קרנבל הפורים השנתי של שבט דן 2024

חולצות לשבטי תל אביב ורמת השרון קיץ 2023

חגיגת שבעים שנה לשבט הנשיא 2023

שירידן של שבט דן 2023

הילולה של שבט צהלה 2023

פורימון שבט צהלה 2023

פורידן, קרנבל הפורים השנתי של שבט דן 2023

פורימון שבט הנשיא 2023

פורידן, קרנבל הפורים השנתי של שבט דן 2022

פורימון שבט צהלה 2022

שירידן של שבט דן 2021

יומנים לשבט אביב 2020

פורימון שבט דן 2020

פורימון שבט צהלה 2020

פורימון שבט ג׳ 2020

פורימון שבט רמת אביב ג׳ 2020

חולצות למחנה הקיץ של שבט הנשיא 2019

הילולה של שבט צהלה 2018

מחנה הקיץ של השבטים- דן , צהלה, הנשיא, רמת אביב גימל ואופק 2018

שירידן של שבט דן 2018

בודק...